Skip Navigation

Ionchúisitheoirí

Ionchúisitheoirí (An Rannán Aturnaetha)

Is poist dhlíthiúla ghairmiúla i Rannán Aturnaetha na hOifige iad na poist Aturnaetha Ionchúisimh. Le bheith incháilithe do phost Ionchúisitheoir caithfidh go mbeidh glactha le hiarratasóirí mar Aturnae sa Stát agus iad a bheith ar an rolla amhlaidh.

Faigheann aturnaetha i Rannán Aturnaetha Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí taithí eisceachtúil i dteoiric agus i gcleachtas dhlí coiriúil na hÉireann. Bíonn neart deiseanna ann chun scileanna abhcóideachta a fhorbairt.

Áirítear ar na réimsí cleachtais:

  • gníomhú mar aturnae don Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí agus oibriú le An Garda Síochána in ullmhú agus i gcur i láthair gach ionchúiseamh coirúil indíotáilte a bhíonn liostaithe gCathair agus i gContae Bhaile Átha Cliath
  • láithriú thar ceann an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí in ionchúisimh choiriúla agus i gCúirteanna Dúiche Dhúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath agus in achomhairc chuig an gCúirt Chuarda
  • gníomhú mar aturnae don Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí in athbhreithnithe breithiúnacha, iarratais habeas corpus, cásanna sonraithe agus iarratais ar bhannaí sna huaschúirteanna

Bíonn deiseanna ag Ionchúisitheoirí forchéimniú a dhéanamh sa tslí bheatha trí roinnt post gairmiúil dlíthiúil sinsearach san Oifig, faoi réir ag ceanglais seirbhíse agus ceanglais iomchuí eile de réir mar is cuí.