Skip Navigation

Feidhmeannach Dlíthiúil

Feidhmeannach Dlíthiúil (An Rannán Aturnaetha)

Oibríonn Feidhmeannaigh Dhlíthiúla i Rannán Aturnaetha Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí a sholáthraíonn tacaíocht don tSeirbhís Aturnaetha don Stiúrthóir i mBaile Átha Cliath.

Le bheith incháilithe do phost mar Fheidhmeannach Dlíthiúil caithfidh go mbeidh ag iarratasóirí:

  • gnóthachtáil íosta oideachais de phas nó grád 'D' ar a laghad i 5 ábhar (lena n-áirítear Matamaitic agus Gaeilge nó Béarla) san Ardteistiméireacht nó i scrúdú de chaighdeán comhionann
  • taithí dhá bhliain ar a laghad mar chléireach dlí in oifig aturnae dioplóma i staidéar dlí ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath nó toradh comhionann i gcúrsa oiliúna creidiúnaithe NCEA i staidéar dlí ó aon institiúid teicneolaíochta eile mar aon le taithí bliana amháin mar chléireach dlí in oifig aturnae

Faigheann Feidhmeannaigh Dhlíthiúla sa Rannán Aturnaetha taithí eisceachtúil i gcleachtas dhlí coiriúil na hÉireann. I láthair na huaire tugann feidhmeannaigh dhlíthiúla tacaíocht don tseirbhís aturnaetha don Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí chomh maith le:

  • oibriú le An Garda Síochána in ullmhú agus i gcur i láthair gach ionchúiseamh coiriúil indíotáilte a bhíonn liostaithe i gCathair agus i gContae Bhaile Átha Cliath
  • athbhreithnithe breithiúnacha
  • iarratais habeas corpus
  • cásanna sonraithe
  • iarratais ar bhannaí sna huaschúirteanna

Tá deiseanna ann d'fhorchéimiú sa tslí bheatha laistigh den sruth seo trí roinnt post feidhmeannach dlíthiúil sinsearach, faoi réir ag seirbhís agus ceanglais eile de réir mar is cuí.