Skip Navigation

Slí Bheatha in Oifig an DPP

Is iad An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí atá freagrach go príomha as foireann a earcú agus a roghnú d'Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí. Fógraíonn An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí comórtais chun folúntais a líonadh ag leibhéal gairmiúil dlíthiúil agus ag leibhéal feidhmeannach dlíthiúil ag An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí sna nuachtáin náisiúnta agus agus ar a láithreán gréasáin ag www.publicjobs.ie.

Ó thráth go chéile earcaímid líon beag den fhoireann dlíthiúil, ag leibhéal Aturnae Ionchúisimh den chuid is mó ar bhonn conartha shealadaigh do théarma seasta.

Déantar earcú chuig gráid Seirbhíse Ginearálta sa Státseirbhís mar Oifigeach Cléireach agus Oifigeach Feidhmiúcháin go lárnach tríd an An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

Má tá aon cheisteanna agat i ndáil le haon cheann de na poist thuas nó má bhíonn tuilleadh eolais uait déan teagmháil le do thoil le:

Aonad Acmhainn Daonna,
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí,
Bóthar na hOtharlainne,
Baile Átha Cliath 7.

Teil: + 353 1 858 8500
Ríomhphost: HR.mailbox@dppireland.ie