Skip Navigation

Cabhairlíne d’Íospartaigh Choire

Is cabhairlíne rúin náisiúnta í an Chabhairlíne d’Íospartaigh Choire chun tacaíocht a thabhairt do pháirtithe éagóirithe in Éirinn.  Tá sé mar aidhm ag an gCabhairlíne tacú leis na páirtithe éagóirithe agus aon pháirtí eile a mbeidh tionchar ag coir air/uirthi, iad a chur ar an eolas agus a chumhachtú. Tuigeann oibrithe deonacha na líne cabhraí na saincheisteanna agus na deacrachtaí a bhíonn ar íospartaigh choireanna déileáil leo.

Is féidir mionsonraí na seirbhísí tacaíochta d’íospartaigh atá ar fáil i do cheantar a fháil ón gCabhairlíne.  Is féidir eolas ar sheirbhísí speisialta atá ar fáil d’íospartaigh coireanna ar leith, foréigean baile, mí-úsáid ghnéasach agus éigniú mar shampla, a fháil ón gCabhairlíne.

Tá an líne chabhrach ar fáil ag na huaireanta seo a leanas:

Luan: 10.00am - 7.30pm
Máirt go hAoine: 10.00am - 5.00pm
Satharn: 2.00pm - 4.00pm

Taobh amuigh de na huaireanta thuasluaite, má fhágann tú teachtaireacht ag iarraidh ar an gCabhairlíne dul i dteagmháil leat, déanfaidh siad sin go pras.

Chun níos mó eolais a fháil, is féidir glaoch ar an Líne Cabhrach ar:

Teilafóin saor in aisce: 116 006
Téacs: 085 133 7711
Ríomhphost: info@crimevictimshelpline.ie
Láithreán Gréasáin: www.crimevictimshelpline.ie