Skip Navigation

Cabhairlíne d’Íospartaigh Choire

Is cabhairlíne rúin náisiúnta í an Chabhairlíne d’Íospartaigh Choire chun tacaíocht a thabhairt do pháirtithe éagóirithe in Éirinn.  Tá sé mar aidhm ag an gCabhairlíne tacú leis na páirtithe éagóirithe agus aon pháirtí eile a mbeidh tionchar ag coir air/uirthi, iad a chur ar an eolas agus a chumhachtú. Tuigeann oibrithe deonacha na líne cabhraí na saincheisteanna agus na deacrachtaí a bhíonn ar íospartaigh choireanna déileáil leo.

Is féidir mionsonraí na seirbhísí tacaíochta d’íospartaigh atá ar fáil i do cheantar a fháil ón gCabhairlíne.  Is féidir eolas ar sheirbhísí speisialta atá ar fáil d’íospartaigh coireanna ar leith, foréigean baile, mí-úsáid ghnéasach agus éigniú mar shampla, a fháil ón gCabhairlíne.

Tá an líne chabhrach ar fáil ag na huaireanta seo a leanas:

Luan: 10.00am - 7.30pm
Máirt go hAoine: 10.00am - 5.00pm
Satharn: 2.00pm - 4.00pm

Cearta Íobartachaí Coir. 

Tá cearta sonracha curtha ar fáil ag dlí Eireannach ar son íobartachaí coir. Tá na cearta seo leagtha amach chun cinntiú go déileáileadh le gach íobartach le meas, mothál agus dinít. 

Is féidir leat an leabharín Cearta íobartachaí coir nó an gréasáin Cearta Íobartachaí coir a léamh chun níos mó eolas a fháil mar gheall ar cearta sonracha.


Taobh amuigh de na huaireanta thuasluaite, má fhágann tú teachtaireacht ag iarraidh ar an gCabhairlíne dul i dteagmháil leat, déanfaidh siad sin go pras.

Chun níos mó eolais a fháil, is féidir glaoch ar an Líne Cabhrach ar:

Teilafóin saor in aisce: 116 006
Téacs: 085 133 7711
Ríomhphost: info@crimevictimshelpline.ie
Láithreán Gréasáin: www.crimevictimshelpline.ie