Skip Navigation

Teagmhálacha Úsáideacha

AN tAONAD IDIRCHAIDRIMH ÍOSPARTACH
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bóthar na hOtharlainne
Baile Átha Cliath 7.

Guthán:  (01) 858 8444 (uaireanta oibre)
Facs:      (01) 642 7406


LÍNE CABHRACH D'ÍOSPARTAIGH CHOIREACHTA
Teilafóin saor in aisce: 1850 211 407
Láithreán Gréasáin: www.crimevictimshelpline.ie

Is féidir mionsonraí na seirbhísí tacaíochta d’íospartaigh atá ar fáil i do cheantar a fháil ón gCabhairlíne d’Íospartaigh Choire.  Is féidir eolas ar sheirbhísí speisialta atá ar fáil d’íospartaigh coireanna ar leith, foréigean baile, mí-úsáid ghnéasach agus éigniú mar shampla, a fháil ón gCabhairlíne.


AN TSEIRBHÍS CHÚIRTEANNA
Oifig Eolais,
Teach an Fhionnuisce,
15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

Teil: (01) 888 6000
Faics: (01) 873 5250
Láithreán Gréasáin: www.courts.ie


AN ROINN DLÍ AGUS CIRT AGUS COMHIONANNAIS
94 Faiche Stiabhna,
Baile Átha Cliath 2.

Teil: (01) 602 8202
Faics: (01) 661 5461
Láithreán Gréasáin: www.justice.ie


AN BINSE CÚITIMH I LEITH DÍOBHÁLACHA COIRIÚLA
2ú Urlair
Cúirt Montague
7-11 Sráid Montague
Baile Átha Cliath 2.

Teil: (01) 476 8670
Faics: (01) 476 8616
Láithreán Gréasáin: www.justice.ie


AN BORD UM CHÚNAMH DLÍTHIÚIL
Sráid na Céibhe,
Cathair Saidhbhín,
Co. Chiarraí.

Teil: (066) 947 1000
Faics: (066) 947 1035
Láithreán Gréasáin: www.legalaidboard.ie


OIFIG ÍOSPARTAIGH NA COIREACHTA
An Coimisiún chun Tacú le Fulaingeoirí Coiriúlachta
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
2ú Urlair
Cúirt Montague
Sráid Montague
Baile Átha Cliath 2.

Teil: (01) 476 8686
Faics: (01) 476 8619
Láithráin Gréasáin: www.victimsofcrimeoffice.ie
                            www.csvc.ie