Skip Navigation

Déan Teagmháil Linn

SEOLADH:
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bóthar na hOtharlainne
Baile Átha Cliath 7
D07 FHN8
Éire


TEILEAFÓIN LASC-CHLÁR: 
+ 353 (0)1 858 8500

UAIREANTA OIBRE:
09.00 to 17.30 - Luan - Déardaoin
09.00 to 17.00 - Aoine

 

RÍOMHPHOST

Tabhair ar aird, ar chúiseanna rúndachta, nach féidir le hOifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí glacadh le comhfhreagracht a bhaineann le comhaid ionchúisimh choiriúil a sheoltar le ríomhphost. Ba chóir aon chomhfhreagras a bhaineann le comhaid ionchúisimh choiriúil a bheith i scríbhinn agus a chur ar aghaidh leis an bpost chuig Bóthar na hOtharlainne mar a thuairiscítear thuas.

Is féidir fiosruithe de chineál ginearálta a chur le ríomhphost chuig: dpp@dppireland.ie

Is féidir fiosruithe as Gaeilge a chur le ríomhphost chuig: gaeilge@dppireland.ie

 

Oifigeach Rochtana

Tá an tOifigeach seo freagrach as cúnamh agus treoir a sholáthar nó a shocrú, agus a chomhordú, le haghaidh daoine atá faoi mhíchumas agus atá ag baint leasa as seirbhísí na Roinne. Foinse theagmhála atá san Oifigeach seo do dhaoine atá faoi mhíchumas agus a dteastaíonn uathu leas a bhaint as na seirbhísí sin.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an tOifigeach Rochtana ag an seoladh agus an uimhir theileafóin thuasluaite, nó trí ríomhphost ag: accessofficer@dppireland.ie.  

 

An tOifigeach Cosanta Sonraí

Is féidir dul i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí d’Oifig an Stiúrthóra ag an seoladh seo:

An tOifigeach Cosanta Sonraí
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Bóthar na hOtharlainne
Baile Átha Cliath 7

Teil.: +353 (0)1 858 8500
R-phost: data.protection@dppireland.ie

 

Oifigeach um Shaoráil Faisnéise

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an tOifigeach FOI ag an seoladh agus an uimhir theileafóin thuasluaite, nó trí ríomhphost ag foi@dppireland.ie (cliceáil anseo le haghaidh faisnéise faoin gcaoi a gcuirtear an tAcht um Shaoráil Faisnéise i bhfeidhm in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí).


Oifigeach Idirchaidrimh Meáin

Is féidir le daoine dul i dteagmháil leis tOifigeach Idirchaidrimh Meáin trí theileafóin ag (01) 858 8500