Skip Navigation

Fáilte ón Stiúrthóir

Photo of Director, Claire LoftusTugann sé an-sásamh dom fáilte a chur romhaibh chuig láithreán gréasáin Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí a bhfuil athdhearadh déanta le déanaí air.

Is é aidhm Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí ná seirbhís ionchúiseamh a sholáthar, thar ceann Phobal na hÉireann, atá neamhspleách, cothrom agus éifeachtach.

Ar an láithreán gréasáin seo gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar a ndéanann Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, an tslí a bhfónann sí sa chóras ceartais choiriúil, agus an tslí a dtugann an tseirbhís ionchúisimh faoin gceartas a bhaint amach. Tá naisc ann chuig go leor láithreán gréasáin eile a bhíonn ag déileáil leis an dlí agus le ceartas coiriúil, in Éirinn agus thar lear araon. 

Tá roinnt gnéithe inár láithreán, a bhfuil athdhearadh déanta le gairid air, a bhfuil súil agam a bheidh úsáideach agus mar eolas duit.

 

Claire Loftus
An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí