Skip Navigation

An tAcht Um Ionchúiseamh I gCionta, 1974

AN tACHT UM IONCHÚISEAMH I gCIONTA, 1974 (Uimhir 22/1974)

Acht do dhéanamh socrú chun oifig Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí a bhunú, do dhéanamh socrú le haghaidh feidhmeanna na hoifige agus do dhéanamh socrú le haghaidh nithe eile a bhaineann leis na nithe réamhráite agus le riaradh an dlí.

[23 Iúil, 1974]

 

Cliceáil anseo chun téacs iomlán an Achta a fheiceáil ar láithreán gréasáin Thithe an Oireachtais.