Skip Navigation

Struchtúr na hEagraíochta

AN STIÚRTHÓIR IONCHÚISEAMH POIBLÍ
Claire Loftus


AN LEAS-STIÚRTHÓIR IONCHÚISEAMH POIBLÍ
Barry Donoghue

 

RANNÁN NA dTREORACHA

Ceannasaí Rannán na dTreoracha: Elizabeth Howlin
Bainisteoirí: David Gormally, Domhnall Murray, Pádraic Taylor


An tAonad Speisialta Airgeadais: Henry Matthews (Ceannasaí Rannóg)

 

RANNÁN NA nATURNAETHA

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh: Helena Kiely
Rannóg nAchomhairc: Gráinne Glynn (Ceannasaí Rannóg)
Rannóg na dTrialacha Cúirte Cuarda: Ronan O'Brien (Ceannasaí Rannóg)
Rannóg na Cúirte Dúiche: Raymond Briscoe (Ceannasaí Rannóg)
Rannóg na nAthbhreithnithe Breithiúnacha: Séamus Cassidy (Ceannasaí Rannóg)
Rannóg na nUaschúirteanna: Liam Mulholland (Ceannasaí Rannóg)

 

RANNÁN NA SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA IONCHÚISEAMH

Ceannasaí Rannán na Seirbhísí Tacaíochta Ionchúiseamh: Peter McCormick
An tAonad Idirnáisiúnta: Michael Brady (Ceannasaí Rannóg)
Aonad an Pholasaí & Taighde: Tricia Harkin (Ceannasaí Rannóg)
An tAonad Leabharlainne: Paula Murphy (Leabharlannaí)
An tAonad Idirchaidrimh Íospartaigh: Gareth Henry (Ceannasaí Rannóg)

 

AN RANNÁN RIARACHÁN

Ceannasaí Riaracháin: Declan Hoban
Comhordaitheoir Bainistíochta Athraithe: Helen Cullen
An tAonad Cumarsáide: Orlagh Flood (Bainisteoir)
An tAonad Airgeadais: John Byrne (Bainisteoir)
An tAonad Acmhainní Daonna & Oiliúna: Claire Rush (Bainisteoir)
An tAonad Teicneolaochta Eolais: Marian Harte (Bainisteoir)
An tAonad Eagrúcháin & Seirbhísí Ginearálta: Joe Mulligan (Bainisteoir)