Skip Navigation

Struchtúr na hEagraíochta

AN STIÚRTHÓIR IONCHÚISEAMH POIBLÍ
Claire Loftus


AN LEAS-STIÚRTHÓIR IONCHÚISEAMH POIBLÍ
Barry Donoghue

 

RANNÁN NA dTREORACHA

Ceannasaí Rannán na dTreoracha: Elizabeth Howlin
Bainisteoirí: David Gormally, Peter McCormick, Domhnall Murray, Pádraic Taylor

 

An tAonad Cumarsáide & Idirchaidrimh Íospartach: Gareth Henry (Ceannasaí Rannóg)
Bainisteoir Cumarsáide: Helen Cullen

 

RANNÁN NA nATURNAETHA

An Príomh-Aturnae Ionchúisimh: Helena Kiely
Rannóg nAchomhairc: Gráinne Glynn (Ceannasaí Rannóg)
An tAonad Idirnáisiúnta: Michael Brady (Ceannasaí Rannóg)
Rannóg na dTrialacha Cúirte Cuarda: Denis Butler (Ceannasaí Rannóg)
Rannóg na Cúirte Dúiche: Raymond Briscoe (Ceannasaí Rannóg)
Rannóg na nAthbhreithnithe Breithiúnacha: Séamus Cassidy (Ceannasaí Rannóg)
Rannóg na nUaschúirteanna: Liam Mulholland (Ceannasaí Rannóg)

 

SERBHÍSÍ TACAÍOCHTA

Aonad an Pholasaí & Taighde: Folamh

 

AN RANNÁN RIARACHÁN

Ceannasaí Riaracháin: Declan Hoban
An tAonad Airgeadais: John Byrne (Bainisteoir)
An tAonad Acmhainní Daonna & Oiliúna: Claire Rush (Bainisteoir)
An tAonad Teicneolaochta Eolais: Marian Harte (Bainisteoir)
An tAonad Leabharlainne: Paula Murphy
An tAonad Eagrúcháin & Seirbhísí Ginearálta: Joe Mulligan (Bainisteoir)