Skip Navigation

An tAcht um Brústocaireacht a Rialú

 

An tAcht um Brústocaireacht a Rialú 2015 – Oifigigh Phoiblí Ainmnithe 

 

AINM

EAGRAÍOCHT

TEIDEAL

Claire Loftus

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí

Barry Donoghue

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

An Leas-Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí

Elizabeth Howlin

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Ceann an Rannáin Stiúrtha, ar a bhfuil freagracht an Rannán Stiúrtha a stiúradh maidir le cibé ar cheart leanúint le hionchúiseamh bunaithe ar an gcomhad a chuirtear ar aghaidh agus aon imeachtaí agus stiúradh. 

Helena Kiely

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Príomh-Aturnae Ionchúiseamh, ar a bhfuil freagracht seirbhís aturnae a chur ar fáil don Stiúrthóir i ngach cúirt i mBaile Átha Cliath agus ar fud na tíre tríd na nAturnaetha Stáit

Catherine Pierse

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Leas-Phríomh-Ionchúisitheoir ar a bhfuil freagracht an Rannán Seirbhísí Tacaíochta Ionchúiseamh a threorú.

David Gormally 

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Leas-Phríomh-Ionchúisitheoir, laistigh den Rannán Stiúrtha.

Domhnall Murray

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Leas-Phríomh-Ionchúisitheoir, ar a bhfuil freagracht Aonad laistigh den Rannán Stiúrtha a threorú.

Pádraic Taylor

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

Leas-Phríomh-Ionchúisitheoir, ar a bhfuil freagracht Aonad laistigh den Rannán Stiúrtha a threorú.

 

Declan Hoban an tOifigeach Ainmnithe chun teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.

Tá breis eolais maidir le Rialacháin an Achta um Brústocaireacht 2015 le fáil ar an láithreán gréasáin www.lobbying.ie.