Skip Navigation

An tAcht um Brústocaireacht a Rialú

 

An tAcht um Brústocaireacht a Rialú 2015 – Oifigigh Phoiblí Ainmnithe 

 

AINM EAGRAÍOCHT TEIDEAL
Claire Loftus Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
Barry Donoghue Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí An Leas-Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí
Elizabeth Howlin Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí Ceann an Rannáin Stiúrtha, ar a bhfuil freagracht an Rannán Stiúrtha a stiúradh maidir le cibé ar cheart leanúint le hionchúiseamh bunaithe ar an gcomhad a chuirtear ar aghaidh agus aon imeachtaí agus stiúradh. 
Helena Kiely Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí Príomh-Aturnae Ionchúiseamh, ar a bhfuil freagracht seirbhís aturnae a chur ar fáil don Stiúrthóir i ngach cúirt i mBaile Átha Cliath agus ar fud na tíre tríd na nAturnaetha Stáit
Domhnall Murray Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí Oifigeach Gairmiúil II, ar a bhfuil freagracht Aonad laistigh den Rannán Stiúrtha a threorú.
David Gormally  Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí Oifigeach Gairmiúil II, laistigh den Rannán Stiúrtha.
Pádraic Taylor Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí Oifigeach Gairmiúil II, ar a bhfuil freagracht Aonad laistigh den Rannán Stiúrtha a threorú.

 

Declan Hoban an tOifigeach Ainmnithe chun teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.

Tá breis eolais maidir le Rialacháin an Achta um Brústocaireacht 2015 le fáil ar an láithreán gréasáin www.lobbying.ie.