Skip Navigation

Na Folúntais is Deireanaí

Ionchúisitheoir Chúirte Cuarda don Chathair Chorcaí

Is mian leis an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí Abhcóide a cheapadh chun ionchúisimh a sheoladh i chathair Corcaí.Tá an Stiúrthóir ag lorg léirithe spéise ó abhcóidí más mian leo a bheith chur san áireamh le haghaidh na nithe thuas.