Skip Navigation

Creat an Phróisis Ionchúiseamh Choiriúil

AN GARDA SÍOCHÁNA & SAINGHNÍOMHAIREACHTAÍ IMSCRÚDÚCHÁIN
 • Imscrúdaithe coiriúla neamhspleácha a sheoladh

 • An chuid is mó ionchúiseamh achoimre a sheoladh sa Chúirt Dúiche i leith mionchionta

 • Comhaid a ullmhú agus a chur faoi bhráid Rannán na nAturnaetha in Oifig an Stiúrthóra

 • Ionchúiseamh Poiblí (cásanna Bhaile Átha Cliath) nó faoi bhráid an aturnae stáit áitiúil (cásanna lasmuigh de Bhaile Átha Cliath) i leith cionta tromaí

followed byfollowed by
RANNÁN NA nATURNAETHA
OIFIG AN STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ
(Cásanna atá le héisteacht i mBaile Átha Cliath)
ATURNAE STÁIT ÁITIÚIL
(Cásanna atá le héisteacht lasmuigh de Bhaile Átha Cliath)
 • Ionchúisimh achoimre áirithe a sheoladh sa Chúirt Dúiche

 • Comhaid imscrúdaithe a chur faoi bhráid Rannán na dTreoracha d'Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí chun treoracha a fháil maidir le hionchúiseamh

 • Cásanna a ullmhú le haghaidh na cúirte

followed byfollowed by
RANNÁN NA dTREORACHA
OIFIG AN STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ
 • Scrúdaíonn comhaid a fhaightear ó Rannán na nAturnaetha agus ó aturnaetha stáit áitiúla

 • Stiúraíonn tionscnamh ionchúisimh nó leanúint d'ionchúiseamh

 • Ainmníonn abhcóidí chun cásanna a ionchúiseamh ar díotáil (os comhair na Cúirte Cuarda, na Príomh-Chúirte Coiriúla agus na Cúirte Coiriúla Speisialta)

 • Soláthraíonn treoir leanúnach agus comhairle dhlíthiúil do Rannán na nAturnaetha agus d'aturnaetha stáit áitiúla go dtí go gcríochnaítear an cás atá á éisteacht

 • Tugann comhairle don Gharda Síochána agus do shainghníomhaireachtaí imscrúdúcháin agus tugann treoracha maidir le cúisimh a dhéanamh

followed byfollowed by
RANNÁN NA nATURNAETHA
OIFIG AN STIÚRTHÓRA IONCHÚISEAMH POIBLÍ
(Cásanna atá le héisteacht i mBaile Átha Cliath)
ATURNAE STÁIT ÁITIÚIL
(Cásanna atá le héisteacht lasmuigh de Bhaile Átha Cliath)
 • Treoracha ó Rannán na dTreoracha a chur chun feidhme

 • Freastal ar éisteachtaí sa Chúirt Dúiche

 • Leabhar fianaise a ullmhú i gcásanna díotála

 • Teagasc agus cúnamh a thabhairt don abhcóide ainmnithe atá ag seoladh an ionchúisimh

 • Freastal ar an triail agus tuairisc a thabhairt ar an toradh do Rannán na dTreoracha

 • Seirbhís idirchaidrimh a sholáthar do ghníomhaireachtaí agus do pháirtithe atá páirteach sa phróiseas coiriúil

followed by
ABHCÓIDE IONCHÚISIMH
 • Láithriú sa chúirt agus ionchúisimh ar díotáil a sheoladh thar ceann, agus de réir threoracha, an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

followed by
NA CÚIRTEANNA
 • Cás le linn éisteachta (díotchúiseamh, triail)

 • Toradh an chis (ciontú/éigiontú)

 • Pianbhreith a ghearradh