Skip Navigation

Cóipcheart

Tá an fhaisnéis go léir a bhíonn ar ár láithreán gréasáin faoi réir chóipcheart Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, mura léirítear a mhalairt. Féadfaidh tú an fhaisnéis ar an láithreán gréasáin seo a úsáid saor ó tháille in aon fhormaid gur mian leat.

Áirítear le hathúsáid cóipeáil, cóipeanna a chur ar fáil don phobal, foilsiú, craoltóireacht agus aistriú isteach i dteangacha eile. Clúdaíonn sé taighde agus staidéar neamhthráchtala freisin. Féadfar faisnéis agus cáipéisí ón láithreán gréasáin seo a athchruthú nó a athúsáid faoi réir ag téarmaí an cheadúnais is deireanaí d'Fhaisnéis na hEarnála Poiblí ag www.psi.gov.ie.