Skip Navigation

Forálann Bunreacht na hÉireann go mbíonn coireanna agus cionta le hionchúiseamh in ainm an Phobail. Bhunaigh an tAcht um Ionchúiseamh i gCionta, 1974, oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí mar oifig neamhspleách. Déanann an Stiúrthóir cinntí go neamhspleách ó chomhlachtaí agus ó institiúidí eile, lena n-áirítear an Rialtas agus an Garda Síochána araon, agus glactar cinntí saor ó aon thionchar polaitiúil nó eile.

Tá sé mar aidhm ag Oifig an Stiúrthóra oibriú chuig na caighdeáin ghairmiúla is airde agus déileáil go cothrom, go comhionann agus go comhsheasmhach gan aon idirdhealú mícheart le gach duine lena mbíonn sí ag déileáil.